Behandling av personopplysninger i Stavanger Revisjon AS.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Stavanger Revisjon AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Her får du nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi typisk samler inn, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi behandler dem. Du får også informasjon om hvilke rettigheter du har dersom vi har personopplysninger om deg.

Henvendelse om vår behandling av personopplysninger kan rettes til:

Stavanger Revisjon AS
Fabrikkveien 9, 4033 Stavanger
rita@strev.no

Henvendelsen vil bli fulgt opp av vår personvernansvarlig. Du kan også rette din henvendelse til din kontaktperson hos oss.

Dato for siste endring i vår personvernerklæring er 21.09.2018.