Velkommen til Stavanger Revisjon AS

 

Vi fremstår som et litt annerledes revisjonsselskap, sammenlignet med våre konkurrenter. Vår varierte og brede erfaringsbakgrunn skiller oss fra de fleste revisorer og gjør oss i stand til å forstå og bistå våre kunder bedre i strategiske spørsmål, utredninger og beslutninger.

Partnerne i Stavanger Revisjon har betydelig erfaring fra ledelse av økonomiavdelingene i store og mellomstore selskaper. Denne erfaring gjør oss i stand til å forstå et selskaps utfordringer relatert til økonomistyring og regnskapsavleggelse på en bedre måte enn hva som ville vært tilfelle dersom vi ikke hadde opplevd selskapene fra innsiden.

Vi nyttiggjør denne erfaringen i vår revisjonsvirksomhet, slik at vi sikrer et verdifullt bidrag til kunden. Spesielt gjelder dette i forhold til rapporteringsstruktur, men også i forhold til formaliteter og offentlige reguleringer.