Vår varierte og brede erfaringsbakgrunn gjør oss i stand til å forstå og bistå våre kunder bedre i strategiske spørsmål, utredninger og beslutninger.

Et litt annerledes revisjonsselskap

Vår varierte og brede erfaringsbakgrunn gjør oss i stand til å forstå og bistå våre kunder bedre i strategiske spørsmål, utredninger og beslutninger.

Vår erfaring gjør oss i stand til å forstå et selskaps utfordringer relatert til økonomistyring og regnskapsavleggelse.

Aerial view of the Stavanger City Bridge at morning

Våre tjenester

Partnerne i Stavanger Revisjon har betydelig erfaring fra økonomisk rådgivning og ledelse av økonomiavdelinger i store og mellomstore selskaper. Vi nyttiggjør denne kunnskapen i vår revisjonsvirksomhet, slik at vi sikrer et verdifullt bidrag til kunden

strevicons-07

Revisjonstjenester

Bekreftelse av økonomisk informasjon, enten i form av ordinære revisjonsoppdrag eller oppdrag med spesielle formål.

strevicons-08

Rådgiving

Våre tjenester utenom revisjon er hovedsakelig rettet mot skatt, avgift, regnskap, internkontroll og bistand i forbindelse med omorganiseringer og endringer i rutiner.

strevicons-06

Midlertidig ledelse

Vi har erfaring fra rollen som midlertidig leder og tilbyr midlertidig ledelse av spesielt økonomifunksjoner som en del av vårt tjenestespekter.