STREV

 

Stabilitet  – Tillit – Rådgivende – Effektiv – Variert

-Vi er en stabil revisor. Dere forholder dere til samme person over tid, vi har gode innarbeidede rutiner og dere slipper å begynne på nytt.

-Det er viktig med tillit til sin revisor, vi får deres tillit når vi leverer til kvalitet gang etter gang.

Rådfør dere med oss! Vår kompetanse og kunnskap kommer dere til gode.

-Våre effektive arbeidsmetoder og rutiner har vært en av våre store suksessfaktorer i mange år, og er nok grunnen til at vi har så mange fornøyde kunder, store som små.

Variert og lang erfaring som ledere av større selskap utenfor revisjonsbransjen betyr at vi ser revisjon fra deres perspektiv.