Velkommen til Stavanger Revisjon Consulting!

 

Vi fremstår som et litt annerledes rådgivningsfirma, sammenlignet med våre konkurrenter. Vår varierte og brede erfaringsbakgrunn fra oljeindustrien, finans og generell industri, skiller oss fra de fleste rådgivningsfirma og gjør oss i stand til å forstå og bistå våre kunder bedre. Partnerne i Stavanger Revisjon Consulting og vår samarbeidspartner Stavanger Revisjon har betydelig erfaring fra ledelse av økonomiavdelingene store og mellomstore selskaper. Denne erfaring gjør oss i stand til å forstå et selskaps utfordringer relatert til økonomistyring, skatterapportering og regnskapsavleggelse på en bedre måte enn hva som ville vært tilfelle dersom vi ikke hadde opplevd selskapene fra innsiden.

Vi nyttiggjør denne erfaringen i vår rådgivning, slik at vi sikrer et verdifullt bidrag til kunden. Spesielt gjelder dette i forhold til rapporteringsstruktur, men også i forhold til formaliteter og offentlige reguleringer.